Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Ege Deha Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizin ders başarılarının arttırılmasının yanı sıra, etik değerlere sahip olmaları ve liderlik vasfı ile takım çalışmaları yürütebilmeleri amaçlanmıştır. Bu amaçlara ulaşmak için ilkeli bir eğitim anlayışını benimseyen kurumumuz kaliteli çizgisini hiç bozmadan marka değerini her geçen gün daha da yükseltmektedir. Tüm derslerde kaynak kitaplar bu ana fikir doğrultusunda Türkiye'nin önde gelen kaynak kitapları arasından seçilir. Öğrencilerin başarı durumları gözlemlenerek kendi hızında ilerlemesinin bilgiyi hazır alması değil, kavramsal bağıntılarla olabildiğince kendisinin üretmesi teşvik edilir. Bu temel üzerinde bireyin bağımsız olarak öğrenebilmesi teşvik edilir. Çalışkanlığı, erdemleri ve etik değerleri öne alan yaklaşım, eğitim ve öğretimin ana ilkelerinden birisi olarak belirlenmiştir. Bu nedenle öğrencilerimiz; çalışkan, erdemli ve etik değerleri önemseyen bireyler olarak çalışmaya teşvik edilirler.