Hakkımızda

Hakkımızda

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Ege Deha Eğitim Kurumu olarak; sürekli gelişim ve değişim içerisinde, bilimsel ve teknolojik yenilikler doğrultusunda, alanımızda öncü kurumlar arasında yer almak, Atatürk ilke ve inkılaplarının özünü benimsemiş aydın nesiller yetişmesi için sürekli çalışmaktayız.

Öğrencilerin, bilgiyi ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, gözlemleyerek, yaparak ve yaşayarak edinmesini sağlamaktır. Öz disiplini ve benlik saygısı gelişmiş, yaşantı zenginliği ve farkındalık düzeyi yüksek, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, evrensel değerleri içselleştirebilen, doğayı koruyan Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı bireyler yetiştirmektir.

Hakkımızda